Privacybeleid

1. Introductie

  • Oscar Autoverhuur België B.V. (hierna te noemen "Oscar", "wij", "onze", "ons") verwerkt, als een gegevensbeheerder, verschillende persoonlijke gegevens over u wanneer u zich registreert als klant op oscar.be of wanneer u een auto huurt via www.oscar.be.
  • In het onderstaande beleid vertellen wij u waar wij persoonsgegevens verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook informeren we u over hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren (wisbeleid) en met wie we ze delen.
  • Tot slot informeren wij u over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

2. Doel

  • De doeleinden van onze verwerking van uw persoonsgegevens zijn; u in staat stellen auto's te huren via oscar.be; uw bestellingen en betalingen verwerken; onze diensten op oscar.be verbeteren; u marketing aan bieden, indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven en voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (hierna "Doeleinden").
  • Indien u ons niet de vereiste informatie verstrekt, zullen wij u helaas niet kunnen registreren als gebruiker van oscar.be of geen autoverhuur voor u kunnen regelen.

3. Beginselen van de gegevensverwerking

  • Wij verwerken uw gegevens primair om onze overeenkomst met u als gebruiker van oscar.be na te komen, conform GDPR Art. 1(1)(b).
  • Wij verwerken uw gegevens ook om ons gerechtvaardigd belang na te streven om u marketing toe te sturen. U ontvangt onze nieuwsbrief alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Onze verwerkingsgrondslag is GDPR art 6(1)(f).
  • U kunt uw toestemming voor ons om uw e-mail te gebruiken voor marketing altijd intrekken.
  • Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens door ons om u marketing aan te bieden op www.oscar.be of elders op het web, dient u uw klacht in via [email protected].
  • Wij verwerken uw gegevens ook om ons legitieme belang na te streven om onze dienstverlening aan u te verbeteren, per GDPR art 6(1)(f).
  • Wij verwerken uw gegevens ook om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, volgens GDPR art 6(1)(c).

4. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken

  • Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt op www.oscar.be. Daarnaast verzamelen wij informatie via onze cookies wanneer u ons bezoekt, zoals beschreven in ons cookiebeleid.
  • Wij ontvangen ook informatie van onze dealers over de afwikkeling van uw leasecontract.
  • Onze verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die informatie die relevant en noodzakelijk is om het doel te vervullen.
  • Onze verwerking is niet gebaseerd op geautomatiseerde beslissingen of profilering. Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen om u een geschikte huurauto of dealer aan te bevelen, indien van toepassing.
  • De verwerkte persoonsgegevens omvatten doorgaans:
  • Identiteits- en contactgegevens, waaronder voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer.
  • Informatie over uw leasecontract om deze te kunnen beheren.
  • Betalingsgegevens voor zover deze zijn opgeslagen op oscar.be.
  • Bezoekersinformatie verzameld op www.oscar.be, volgens ons cookiebeleid, dat u hier kunt lezen.

5. Informatieverstrekking

  • Voor zover strikt noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan de dealer(s) die een auto aan u verhuren.
  • Wij zullen uw persoonsgegevens ook vrijgeven indien wij daartoe op grond van de op enig moment van kracht zijnde wetgeving verplicht zijn.

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan niet-EU-landen

  • Wij geven uw gegevens nooit door aan iemand buiten de Europese Unie zonder uw voorafgaande toestemming.

7. Veiligheid en bescherming

  • Wij nemen en onderhouden passende organisatorische en technische maatregelen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet per ongeluk of op onrechtmatige wijze worden gewist, gewijzigd of verloren gaan, niet bekend worden bij onbevoegde derden, niet anderszins worden misbruikt en niet worden gebruikt in strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Indien er bij ons sprake is van een inbreuk op de beveiliging, waarbij wij het risico groot achten dat uw persoonsgegevens worden misbruikt, zullen wij u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van de inbreuk op de beveiliging. Wij zullen u ook informeren over wat wij hebben gedaan om het risico van misbruik van uw gegevens te beperken.
  • Wij hebben interne regels en instructies om ervoor te zorgen dat alleen onze medewerkers met een strikt legitiem doel toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

8. Verwijdering van uw persoonsgegevens

  • Wij zullen uw persoonsgegevens wissen als u of wij uw account sluiten.
  • Wij zullen uw persoonsgegevens ook verwijderen als uw account langer dan 18 maanden inactief is geweest.
  • Echter zullen wij zullen uw persoonsgegevens niet wissen als u aangegeven heeft dat u uw account wilt behouden.
  • Wij sturen u een e-mail als uw account 12 maanden inactief is geweest. Als wij niets van u horen, ontvangt u na 15 maanden inactiviteit een nieuwe e-mail. Als wij vervolgens binnen een maand niets van u horen, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.
  • Maar wij wijzen u er op dat indien wij gegevens van u moeten bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de Comptabiliteitswet of andere wetgeving, wij deze gegevens zullen bewaren, ongeacht of u uw account hebt afgesloten of hebt laten afsluiten.
  • Als algemene regel geldt dat wij de persoonsgegevens die wij nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen of onze wettelijke verplichtingen te voldoen, uiterlijk 5 jaar na het sluiten van uw rekening zullen verwijderen.
  • Niettegenstaande het bovenstaande zullen wij uw gebruikersprofiel zo snel mogelijk sluiten nadat u ons op de hoogte hebt gebracht of uw gebruikersprofiel zelf hebt gesloten op www.oscar.be.

9. Uw rechten

  • U hebt te allen tijde het recht te weten welke persoonsgegevens wij over u opslaan en verwerken. Stuur een e-mail naar [email protected].
  • U kunt op elk moment vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. U hebt ook het recht om bezwaar te maken of de gegevens te laten wijzigen als wij ze onrechtmatig verwerken. U kunt contact met ons opnemen via [email protected].
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
  • U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens aan een derde partij laten overdragen of een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen.
  • Indien u een klacht wenst in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dat doen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website of telefonisch op het nummer +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35.

10. GPS-tracking in de huurauto's

  • Houdt u er rekening mee dat een aantal van de auto's die u huurt via oscar.be zijn voorzien van GPS-bewaking.
  • Wij ontvangen GEEN gegevens van GPS-tracking, dus de gegevensbeheerder voor deze informatie is de individuele dealer.
  • Houd er ook rekening mee dat het doel voor het verzamelen van GPS-gegevens van dealer tot dealer kan verschillen, dus zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het gebruik van GPS-gegevens door elke dealer.

11. Gegevensbeheerder 

  • De gegevensbeheerder voor uw gegevens is:
  • Oscar Autoverhuur België BV
   Avenue Louise 489
   1050 Brussel
   Belgium
   KVK: 786821141
   [email protected].